OM_GEOS

Om GEOS

Företagsinformation

GEOS är ett konsultföretag med specialister inom komplex geo- och bergteknisk projektering. Med hjälp av personligt engagemang, erfarenhet, moderna projekteringsverktyg och kreativt tänkande tar vi fram produktionsvänliga, kostnadseffektiva och säkra lösningar.

Vi hjälper till med geoteknisk projekteringen och dimensionering i alla faser, från framtagande av geotekniskt underlag för detaljplan till dimensionering och framtagande av bygghandlingar för grundläggning och stödkonstruktioner. Vi hjälper såväl offentliga som privata aktörer. Mer information om vad vi erbjuder hittar du under våra tjänster.

Ledningen består av fyra delägare med mångårig erfarenhet i branschen.