Enter your keyword

SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory)

SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory)

I Geoteknik
Byggherre:
Castellum
Publiceringsdatum:
2022-05-06
Ort:
Göteborg
Projektbudget:
-
Arkitekt:
Nils Andréasson Arkitektkontor AB
Om projektet

För SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory) har en ny byggnad på Gateway Säve uppförts som kommer bli Sveriges största test- och forskningscenter för elektromobilitet. Den nya byggnaden kommer att uppföras på en yta av ca 7 000 m2.

GEOS har i projektet utfört geotekniska undersökningar och tagit fram handlingar till system- och bygghandling inför grundläggnings-, schakt- och markarbeten. Vidare har GEOS även varit med under byggskedet och hjälpt totalentreprenören med kontrollprogram, uppföljning samt med övriga geotekniska utmaningar i projektet.