Enter your keyword

Äspö berglaboratorium

Äspö berglaboratorium

I Bergteknik
Byggherre:
Svensk kärnbränslehantering
Publiceringsdatum:
2017-09-10
Ort:
Äspö
Projektbudget:
ca 2 mn SEK
Arkitekt:
-
Om projektet

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) med uppdrag att på ett säkert sätt ta hand om radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken har en forskningsanläggning på närmare 500 meters djup norr om Oskarshamn. Här testas olika tekniska lösningar kring slutförvaring av använt kärnbränsle för att klargöra bergets roll som barriär för transport av radioaktiva ämnen. Som en del av detta utvecklas här metoder för att undersöka och driva tunnlar i berg. Som underlag för forskningsförsöken vid Äspölaboratoriet krävs en geovetenskaplig platsbeskrivning som förmedlar den ackumulerade kunskapen om de lokala bergförhållandena. Platsbeskrivningen omfattar ämnesområdena geologi, hydrogeologi och hydrogeokemi.

Personal från GEOS är tillsammans med SKB ansvarig för upprättandet av den geologiska platsbeskrivningen, vilken omfattar två delmodeller: en med bergdomäner och en med deformationszoner. Inför hösten 2017 föreligger arbetsutkast till bägge delmodellerna. Arbetet planeras att vara avslutat till halvårsskiftet 2018.

Mer information om SKB:s berglaboratorium på Äspö finns på deras hemsida: www.skb.se