Enter your keyword

SFAL – Avloppstunnel under Mälaren

SFAL – Avloppstunnel under Mälaren

I Bergteknik
Byggherre:
Stockholm Vatten och Avfall via Ramböll Sverige AB
Publiceringsdatum:
2017-09-10
Ort:
Stockholm
Projektbudget:
9,5 mn SEK
Arkitekt:
-
Om projektet

Stockholm Vatten och Avfall planerar att bygga en avloppstunnel mellan Bromma och Sickla (SFAL), då reningsverket i Bromma kommer att tas ur drift och vattnet ska ledas över till anläggningen Henriksdal. Totalt omfattar projektet 15 km bergtunnel på ett djup av 30–100 m med en kapacitet att hantera 6 m3 spillvatten per sekund. Ramböll Sverige AB och WSP är projektörer av tunnlarna.

Som en del av Rambölls arbete med förfrågningsunderlag för en avloppstunnel under Mälaren har personal från GEOS utfört petrografiska analyser med utvärdering av svällförsök av material från ett pilotborrhål längs den planerade tunnelsträckningen. Analysen har fokus på beskrivning av vittring och bergartsomvandlingar, samt kopplingen till storskaliga geologiska strukturer.