Enter your keyword

Drottning Silvias barnsjukhus

Drottning Silvias barnsjukhus

I Geoteknik
Byggherre:
NCC
Publiceringsdatum:
2017-09-01
Ort:
Göteborg
Projektbudget:
ca 1,5 md SEK
Arkitekt:
White Arkitekter
Om projektet

En stor tillbyggnad av Drottning Silvias barnsjukhus med högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning började byggas 2015 och ska vara färdigställt 2019-2020. Förutom sjukhusbyggnad ska nya kulvertsystem (1-3 plan under mark) samt en ny försörjningscentral mm att byggas. Den nya byggnaden kommer att omfatta ca 32 000 m2 och byggas väster om den äldre fastigheten som idag är Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhusets område. Byggnaden utgörs av två plan under mark samt sex plan och takplan ovan mark Försörjningscentralen är en byggnad på ca 2000 m², fördelat på två plan under mark samt två plan ovan mark.

Vid tidigare anställning på Norconsult har GEOS medarbete tagit fram handlingar i program- system- och byggskede tillsammans med VBK map grundläggning, schakt- och markarbeten. Stor del har lagts på dimensionering av spont för djupa schakter för sjukhusbyggnaden, försörjningscentralen samt kulvertsystemen. Mycket arbete har även gjorts map komplicerande och djupa bergschakter för dessa byggnader. Dessutom har ett omfattande kontrollprogram tagits fram för markarbeten som tex sprängning, schaktning, spontning och pålning. Från och med 1/9 2017 arbetar GEOS som underkonsult till Norconsult i projektet.