Enter your keyword

Karlatornet

Karlatornet

I Geoteknik
Byggherre:
Serneke AB
Publiceringsdatum:
2017-09-01
Ort:
Göteborg
Projektbudget:
-
Arkitekt:
SOM - Skidmore, Owings & Merrill
Om projektet

Karlatornet kommer att bli Nordens högsta byggnad, cirka 240 meter högt jämfört med Gothia Towers som är ca 100 m högt.
Tornet ingår i projektet Karlastaden på Lindholmen i Göteborg, som kommer att bli en förtätad blandstad med 2000 lägenheter
(på sammanlagt 200 000 kvadratmeter) – bostadsrätter, hyresrätter, kontor, butiker, restauranger, vårdcentral, skola med mera.

Vid tidigare anställning på Norconsult har GEOS medarbetare arbetat med att analysera det horisontella och vertikala kraftsamspelet
mellan krafterna från tornet till jorden och från jorden till tornet. Vidare har det också gjorts analyser hur spont, schakt, pålning och
övriga arbeten i närheten av tornet påverkar den permanenta konstruktionen. Arbetet har gjorts i nära samarbete med VBK.
Från och med 1/9 2017 arbetar GEOS som underkonsult till Norconsult i projektet.

Mer information om Karlatornet finns på Sernekes hemsida: www.sernekebostad.se